Kannada Duniya

where

ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಆದರೆ ನೀವು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ. ವಾಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಸರಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...