Kannada Duniya

viduraniti

ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ  ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಗೊಂದಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಕಲನವೇ ವಿದುರ ನೀತಿ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನು ತನ್ನ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...