Kannada Duniya

vegan

ಇಂದು “ನಾನು ವೇಗನ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವೇಗನ್ ಎಂದರೇನು? ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವವರು ವೇಗನ್ ಗಳು. ಅಂದರೆ ಆಹಾರ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇರುವವರು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...