Kannada Duniya

swollen feet

ಹಲವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಸುಡುವುದು ಮತ್ತು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಡೆದಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. -ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಊತವಿದ್ದರೆ ಉಗುರು... Read More

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಸುಡುವುದು ಮತ್ತು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಡೆದಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಊತವಿದ್ದರೆ... Read More

ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೇಹ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. -ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...