Kannada Duniya

salt biscuit

ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಹಾದ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಹಾ ದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...