Kannada Duniya

royal jelly

ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣಗಳು ರಾಣಿ ಜೇನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. -ಇದು ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...