Kannada Duniya

round shape

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳ ರಚನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖದ ಆಕಾರ ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ತಿಳಿಯಬಹುದು. -ಯಾರ ಮುಖ ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...