Kannada Duniya

petticoat

ಸೀರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಮತ್ರ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. -ಸೀರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಗಳನ್ನು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...