Kannada Duniya

lord Hanuman photo

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಫೋಟೊವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಲವು ವಾಸ್ತುದೋಷಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹನುಮಂತನ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಹನುಮಂತನ ಪೋಟೊವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಿರಿ.  ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...