Kannada Duniya

ketchup

ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಎಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರಿಯ. ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೆಚಪ್ ಹಾಕಿಯೇ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿ ಆದರೆ ಲಾಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಚಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ... Read More

ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಎಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರಿಯ. ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೆಚಪ್ ಹಾಕಿಯೇ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿ ಆದರೆ ಲಾಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಚಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...