Kannada Duniya

Dimple

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಡಿಂಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಗುವಾಗ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಂಪಲ್ ಕೆನ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಡಿಂಪಲ್ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಬಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...