Kannada Duniya

Designer

ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪೂಜೆ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...