Kannada Duniya

call

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಬಾಂಧವ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಘಟನೆಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ... Read More

  ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕೆಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಅಂತರ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ... Read More

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣ ಅವರು ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಸರ, ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ... Read More

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...