Kannada Duniya

bhog

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಂದು ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಪಂಚಬಲಿ ಭೋಗವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...