Kannada Duniya

bad company

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. -ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ... Read More

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣದೊಂದು ತಪ್ಪು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಶತ್ರುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರನ್ನು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...