Kannada Duniya

ಹುಳುಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನೋವಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಹುಳುಗಳು  ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ.ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ,... Read More

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಹುಳುಗಳು  ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನೋವಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ  ಹುಳುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...