Kannada Duniya

ಸಹೋದರಿ

ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದಂತೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಭದ್ರನ ನೆರಳು... Read More

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಸಹೋದರರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು... Read More

ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಹೊಂದುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ನೀವು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಅಕ್ಷತೆ : ಯಾವುದೇ ಪೂಜಾ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...