Kannada Duniya

ಸಂಗತಿ

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ... Read More

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಕೆಲವರು ಜಗಳವಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸರಿಹೋಗಲು ಹಲವು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ, ಜಗಳವಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಗಾತಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...