Kannada Duniya

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ

ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ವಿದುರ ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ವಿದುರ ನೀತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದುರ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನೀತಿಯಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...