Kannada Duniya

ವ್ಯಾಮೋಹ

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಲಚಕ್ರಗಳು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ದುಃಖವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ದುಃಖವನ್ನು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...