Kannada Duniya

ರೈನ್ ಕೋಟ್

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಹೃದಯವು ನಗರದ ಶಬ್ದ, ಶಾಖ, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಾಜಾತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.... Read More

  ಮಲೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಧಾರಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವರು ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೈನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ. ನೀವು ರೈನ್... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...