Kannada Duniya

ಮಾರಾಟ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಹಾದ ಎಲೆಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಚಹಾ ಎಲೆಗಳ ಕಲಬೆರೆಕೆಯನ್ನು ಹಲವು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...