Kannada Duniya

ಮಹಾದೇವ

ನಾವು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಶಮಿಯ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...