Kannada Duniya

ಮಲ

ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿಸಾರ (ಡಯೇರಿಯಾ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳ ಹೀರುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ‘ಪರಿಹಾರ’ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ವಾಂತಿ ಬಂದ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...