Kannada Duniya

ಭಾರ

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜೋಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ವಿ ಆಪ್ ಭಂಗಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಧರಿಸುವುದು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...