Kannada Duniya

ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ

ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...