Kannada Duniya

ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ

ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಗಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತರಕಾರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...