Kannada Duniya

ಪ್ರಾಣಿಯ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಧೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹಸುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠೋರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಸು... Read More

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಧೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹಸುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠೋರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. -ಹಸು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...