Kannada Duniya

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರರ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.  ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...