Kannada Duniya

ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ

ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಏಕೆಂದಿರಾ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕಾರು ದೊಡ್ಡ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...