Kannada Duniya

ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ

ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧ ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಎಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ತಾರೆ ಕಾಯಿ, ಕರಕ... Read More

ಕೆಟ್ಟದಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧ ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಎಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ತಾರೆ ಕಾಯಿ, ಕರಕ ಕಾಯಿಗಳ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...