Kannada Duniya

ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಶಾಖೆಯಾದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಇವೆ. ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ 15 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಡಿಕ್ಸ್... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...