Kannada Duniya

ಛತ್ರಿ

ವೈಶಾಖ ಮಾಸ(2022 ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಮೇ 1 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 30 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ) ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷ್ಣುದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...