Kannada Duniya

ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಯೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಯೋಗಗಳು ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶಶಾ ರಾಜಯೋಗ : ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಯೋಗ ಇದ್ದರೆ... Read More

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ... Read More

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...