Kannada Duniya

ಕ್ಯುಟಿಕಲ್

ಹಸ್ತಾಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚುವುದೊಂದೆ ಹಸ್ತಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರ ನೀಡುವುದು, ಉಗುರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಸ್ತಾಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...