Kannada Duniya

ಕಿರುಕುಳ

ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ ಕೈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು. ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು, ಕೋಪ, ದುರಹಂಕಾರ, ದುರಾಸೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳಂತೆ.... Read More

ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ ಕೈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು, ಕೋಪ, ದುರಹಂಕಾರ, ದುರಾಸೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳಂತೆ.... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...