Kannada Duniya

ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು

ಕನಸುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವು. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ಐದು ಕನಸುಗಳಿವೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...