Kannada Duniya

ಕಲಿಯಲು

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಾನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...