Kannada Duniya

ಏಕಾಂತಿ

ಮದುವೆಯು ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಸುಖಗಳನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪ್ರತ್ಯೀಕವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಮೇಷರಾಶಿ : ಇವರು ತಮಗಾಗಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...