Kannada Duniya

ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಾರದಂದು ಬಾಳೆಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...