Kannada Duniya

ಅಹಾರ

ಜಿನೋಟೈಪ್ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಜನರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ... Read More


Opinion Poll

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

    View Results

    Loading ... Loading ...